1395/09/08 :

کود کامل ارگانیک ده عنصره با پایه کود مرغی

البته کود مرغی را فرآوری کردی و ph آن را تنظیم میکنند و سپس ده عنصر قابل جذب را درصدهای کارشناسی شده اضافه می نمایند.
کود کامل ارگانیک پلیتی پایه حیوانی شامل:
1-کودگاوی30%
2-کودمرغی35%
3-کود گوسفندی35%
پس از فرآوری و خرد شدن به ازای هر تن عناصر قابل جذب اضافه شده
عبارتند از:
ازت10%- فسفات10%- گوگرد10%- پتاس4%- روی8%- آهن6%- منگنز4%- مس2%- کلسیم 6%- مولیبدن1.1%
نوع بسته بندی: 25 کیلویی
نوع مصرف:
کود کامل ارگانیک پلیتی پایه حیوانی برای آب ها و زمین های شور که دارای EC<5000 مناسب است. در این نوع کود منیزیم و بر حدف میگردد. چنانچه درآبهای شور این دو عنصر توسط آب و زمین به مقدارلازم برای گیاه تامین میگردد.

جدیدترین محصولات

وبسایت کود ، سم و مواد شیمیایی یزد ، شرکت کانساران سیستم

شرکت کانساران سیستم
فروشگاه اینترنتی
فروشگاه اینترنتی کانساران ، شما می توانید محصولات موجود فعلی را در فروشگاه اینترنتی کانساران مشاهده کنید و به مقدار لازم خود آنها را خریداری کنید . در حال حاضر انبار محصولات کانساران سیستم در یزد می باشد که در صورت خرید با بهترین و کم خرج ترین روش موجود ، آن را برای شما ارسال خواهیم کرد.